Hlavní strana > Regionální webové stránky: Česká republika a Slovensko

Regionální webové stránky: Česká republika a Slovensko


Travel Reimbursement

Travel Reimbursement

Pro nové návštěvníky vybraných veletrhů nabízí Hongkongská rada pro rozvoj obchodu příspěvek na dopravu.

 

1. Program příspěvku na dopravu je určen primárně novým návštěvníkům. Ve většině případů je však pro zažádání o program dostačující skutečnost, že Vaše společnost nenavštívila tento veletrh v minulém roce.

2. Veletrhy HKTDC jsou přístupny jen obchodníkům, návštěvníkům pod 18 let nebude vstup umožněn.

3. Vystavovatelé na identickém veletrhu nemají nárok získat program příspěvku na dopravu.

4. Každá společnost má nárok pouze na JEDEN PŘÍSPĚVEK během trvání veletrhu. Tato nabídka platí do vyčerpání kapacit dle pořadí přijatých žádostí.

5. Tento program se vylučuje s ostatními sponzorskými programy. Pokud jste podali žádost o jinou výhodu pro nové účastníky vybraného veletrhu,  Vaše přihláška nebude brána v potaz.

6. HKTDC si vyhrazuje právo měnit tato ustanovení, a také měnit podmínky nebo zrušit program náhrady bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí ohledně programu náhrady cestovních nákladů je rozhodnutí HKTDC konečné a závazné.

 

V případě Vašeho zájmu prosím v dostatečném předstihu kontaktujte pražskou kancelář HKTDC e-mailem na prague.consultant@hktdc.org, zašleme Vám konkretní nabídky na Vámi vybraný veletrh.