Strona główna > Wersja: Polska

Wersja: Polska


Welcome to HK

Hongkong

W roku 1997, po 150 latach brytyjskiej administracji, Hongkong stał się Specjalnym Regionem Administracyjnym (SAR) Chińskiej Republiki Ludowej. „Jeden kraj, dwa systemy” to wynegocjowany pomiędzy Chinami i Wielką Brytanią koncept, dzięki któremu Hongkong zachowuje polityczną niezależność, z wyjątkiem polityki zagranicznej i kwestii bezpieczeństwa państwa.

Mimo swej niedużej powierzchni oraz zaledwie kilkumilionowej populacji Hongkong jest 11 największym ośrodkiem handlowo-ekonomicznym świata. Ponad 90 procent PKB Hongkongu pochodzi z sektora usług, co sprawia iż jest on najbardziej zorientowaną na usługi gospodarką na świecie, a także jednym z największych eksporterów odzieży, zegarków, zabawek, gier oraz elektroniki.

W środowiskach międzynarodowych Hongkong jest coraz częściej rozpoznawany jako jedno z wiodących centrów finansowych świata. W 2008 roku magazyn TIME uznał Hongkong, razem z Nowym Jorkiem i Londynem, za trzy miasta, które „napędzają światową gospodarkę”.

test

Styczniowa edycja magazynu TIME z 2008 roku, uznająca Hongkong, Nowy Jork i Londyn za trzy miasta, które „napędzają światową gospodarkę” (Okładka przedrukowana za zgodą magazynu TIME).

Pozostając „Światową Metropolią”, Hongkong pełni również ważną funkcję międzynarodowej platformy finansowej dla Chin oraz kluczowego centrum handlowego i logistycznego.

Firmy zorientowane na globalny rozwój, zwłaszcza te chcące zaistnieć na rynku chińskim najczęściej wybierają właśnie Hongkong jako lokalizację swych głównych siedzib w regionie. Około 4000 korporacji, zarówno z zagranicy jak i z Chin wybrało właśnie Hongkong na miejsce swych biur i głównych siedzib w regionie. Przez tamtejsze lotnisko przechodzi najwięcej ładunków na świecie, ma ono bezpośrednie połączenia ze 150 krajami oraz z 40 miastami w Chinach kontynentalnych. Port w Hongkongu jest jednym z najaktywniejszych centrów przeładunkowych świata.

 

Międzynarodowe Centrum Biznesu

System prawny Hongkongu jest w dużej mierze oparty na systemie brytyjskim i podkreśla międzynarodowy status miasta. Regulacje prawne, wspierane przez niezależne sądownictwo, zapewniają bezpieczeństwo przy zawieraniu kontraktów biznesowych oraz ochronę praw własności intelektualnej.

Hongkong promuje i praktykuje zasady wolnego rynku – wolna i liberalna polityka inwestycyjna, brak barier handlowych, otwartość na zagranicznych inwestorów, wolny przepływ kapitału, ugruntowane i przejrzyste przepisy prawne, niskie podatki i prosty system fiskalny.

Więcej informacji o Hongkongu znajdziesz na:

www.info.gov.hk/info/hkbrief/