SmartHK, Guangzhou 2019 SmartHK, Guangzhou 2019 SmartHK, Guangzhou 2019 English | 繁體 马上登记
联络我们
参展查询:

杨小姐

电话:

(852) 2584 4513

传真:

(852) 3521 3076

电邮:

winnie.wi.ieong@hktdc.org邮寄地址:

香港贸易发展局服务业拓展部
香港湾仔港湾道1号
会展广场办公大楼38楼参观查询:

贸发局总办事处

电话:

(852) 183 0668

传真:

(852) 2824 0249

电邮:

smarthk@hktdc.org


贸发局广州办事处

电话:

(86)-20-83312889

传真:

(86)-20-83311081

电邮:

guangzhou.office@hktdc.org* 本网页内的资料如有任何改动,恕不另行通知。